Matkapakettiehdot ( 01.07.2018 alkaen )

Uusi matkapakettilaki voimaan 01.07.2018 alkaen tehtyihin varauksiin

Uudet lait matkapalveluyhdistelmistä ja matkapalveluyhdistelmien tarjoajista astuvat voimaan 01.07.2018. Lait perustuvat marraskuussa 2015 annettuun EU direktiiviin ja ovat näin samat kaikissa EU-maissa, kansallista liikkumavaraa on hyvin vähän. Lakimuutoksen yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajavirasto ( KKV ) ja Suomen Matkailualan liitto ( SMAL ) ovat neuvotelleet uudet yleiset matkapakettiehdot, jotka tulevat korvaamaan vanhat yleiset valmismatkaehdot.

Merkittävin uudistus lainsäädäntöön tulee siinä, että käsite valmismatkoista jää historiaan ja jatkossa puhutaankin matkapaketeista ja matkapalveluyhdistelmistä: uuden lain myötä liki kaikki yli 24 tuntia kestävät tai yöpymisen sisältävät matkat ovat vakuuden piirissä. Matkustajalle tämä tarkoittaa kattavampaa suojaa erilaisia palveluyhdistelmiä varatessa ja tuo eri myyntikanavat ( mm. verkkokaupat ) samalle viivalle perinteisten matkatoimistojen kanssa.

KKV:n ylläpitämä valmismatkarekisteri muuttuu vakuusrekisteriksi ja ennakkoon maksuja perivän matkanjärjestäjän asettaman vakuuden on katettava täysimääräisesti kaikki matkapalveluyhdistelmät riippumatta asiakkaan asuinpaikasta, matkan lähtöpaikasta tai sen myyntipaikasta. Rekisteröidyt matkanjärjestäjät maksavat lisäksi valtiolle veroluontoista maksukyvyttömyyssuojamaksua, josta viime kädessä taataan matkustajalle täysimääräinen korvaus, jos matkanjärjestäjä ei pysty esim. paluukuljetuksesta itse huolehtimaan.

Matkapaketti syntyy, kun matkan kesto on vähintään 24 tuntia tai sisältää yöpymisen, ja kun varataan vähintään kaksi seuraavista palveluista: kuljetus, majoitus, ajoneuvonvuokraus tai joku muu merkittävä ( väh. 25% hinnasta ) matkapalvelu.

Suomessa aiempikin lainsäädäntö on ollut varsin kattava, mutta jotain muutoksia uudistus tuo tullessaan. Yleisissä matkapakettiehdoissa merkittävin muutos matkustajan kannalta on matkan peruutusoikeus. Uusi lainsäädäntö tulee poistamaan Suomessa käytössä olleen ns. peruutuksen lääkärintodistuksella ja riippumatta peruutuksen syystä, perittävät peruutuskulut tulevat olemaan samat. Tämä korostaa matkustajavakuutuksen merkitystä ja suosittelemmekin aina tarkistamaan oman matkustajavakuutuksen voimassa olon sekä sen kattavuuden matkan varaamisen yhteydessä.

Yleisissä matkapakettiehdoissa on kokonaan uutena kohtana matkustajaryhmän edustajan osuus, jossa määritellään edustajan velvoitteita ja sitä kuka saa tehdä muutoksia varaukseen. Meidän kokemuksemme mukaan te kaikki ryhmäasiakkaamme niiden mukaan toimittekin, mutta lähetämme niistä ja muista ryhmiä koskevista ehdoistamme vielä erillisen tiedotteen ennen syyskauden alkamista.

Uusi laki korostaa matkustajalle annettavan ennakkotiedon merkitystä ja tuo mukanaan matkanjärjestäjille monia tiedonantovelvoitteita. Matkaa ja sen sisältöä koskevat tiedot sekä siihen sovellettavat sopimusehdot ja tiedot matkustajan lakisääteisistä oikeuksista on toimitettava asiakkaalle pysyvällä tavalla ennen kuin asiakas vahvistaa osallistumisensa matkalle.

Uudet tiedonantovelvoitteet ja niistä kertyvä paperimäärä pakottavat meidät myös ottamaan 01.07.2018 alkaen käyttöön toimistomaksun perinteisessä postissa lähettävien matkapapereiden osalta. Toimistomaksun suuruus on 15eur ( sis. alv 24% ) ja se sisältää kaiken matkaa koskevan tiedon toimittamisen postitse lain tarkoittamalla pysyvällä tavalla. Mikäli sinulla on mahdollisuus ottaa matkapaperit vastaan sähköpostilla, ei toimistomaksua edelleenkään peritä – tiedustelemme asiasta aina matkavarausta tehdessäsi.

Jälleen kerran, vaikka tiedossa onkin paljon paperihommia, uskomme uuden lainsäädännön paitsi parantavan kuluttajansuojaa, myös selkeyttävän matkailualan toimintaa ja toimijoita. Uuteen lainsäädäntöön perehtyessäni olen ilokseni voinut todeta, että varsin monessa kohdassa toimimme jo nyt sen edellyttämällä tavalla, mutta tarkennuksia on luvassa:

  • päivitämme mahdollisimman pian tänne verkkosivuillemme uudet yleiset matkapakettiehdot sekä niihin liittyvät erikoisehtomme
  • päivitämme matkan maksu- muutos- ja peruutusehtomme
  • lisäämme matkakalenterin matkaesittelyihin suorat linkit ehtoihin, tiedon matkan toteutumisen edellyttämästä matkustajamäärästä sekä muut lain edellyttämät asiat.
  • matkan varattuanne lähetämme laskun, varausvahvistuksen ja matkaohjelman lisäksi matkakohtaisesti yleiset matkapakettiehdot, niitä täydentävät omat erikoisehtomme sekä muut mahdolliset niitä täydentävät tiedot. Tutustuthan niihin huolellisesti ennen kuin maksamalla laskun hyväksyt ne. Perinteisessä postissa lähetettäessä toimistomaksu 15eur ( sis. alv 24% ), sähköpostilla verkkosivulinkkeineen ilman lisämaksua.

Kuten aina uuden lainsäädännön astuessa voimaan, sen tulkintoja tullaan varmasti päivittämään ennen kuin se asettuu uomiinsa. Merkittävistä muutoksista tiedotamme erikseen ja verkkosivuillamme olevat tiedot pidämme parhaamme mukaan aina ajan tasalla.

Mikäli sinulle tulee mieleen mitään kysyttävää uudesta matkapakettilaista, ole toki yhteydessä.

Lämpimiä ja aurinkoisia kesäpäiviä toivotellen,

Tia Astor