Tietosuoja

EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.05.2018. Se tarkentaa ja täydentää aiempia lakeja henkilötietojen keräämisestä, niiden tallentamisesta ja käyttämisestä sekä edelleen siirtämisestä kolmansille osapuolille. Uskomme, että se tulee parantamaan yritysten tietoturvakäytäntöjä pakottamalla ne kiinnittämään paremmin huomioita omiin toimintamalleihinsa, hallitsemiensa tietojen asianmukaiseen säilyttämiseen sekä dokumentoimaan rekisterinsä: tiedon keräämiseen, tallentamiseen ja käyttöön tulee olla asianmukaiset perusteet. Näin ollen se vahvistaa kuluttajansuojaa ja meidän kaikkien henkilökohtaiset tiedot ovat paremmassa turvassa.

Vaikka me täällä Astorissa olemme aina suhtautuneet vakavasti asiakkaidemme ja matkustajiemme tietojen turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön, olemme kokeneet uuden asetuksen edellyttämät toimenpiteet positiivisena vaikka paljon paperityötä sen myötä onkin luvassa. Meidän kaikkien on hyvä välillä miettiä hallussamme olevaa tietomäärää ja sen asianmukaista käyttöä - tehdä niin sanottu tietotilinpäätös.

Lyhyesti sanottuna: keräämme vain matkajärjestelyiden ja asiakkuuden hoitoon tarvittavia tietoja, säilytämme niitä huolellisesti ja toimitamme eteenpäin eri yhteystyökumppaneille niitä vain tarvittavin osin. Matkatoimistona toimimme ympäri maailmaa ja tietoja lähtee myös EU ja ETA-aluuen ulkopuolelle. Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme vain luotettavia tahoja, joiden voimme uskoa huolehtivan omasta tietoturvastaan samalla tasolla kuin mekin. Alempaa löydät lisää tietoa tietosuojapolitiikastamme sekä tietosuojailmoituksen asiakkasrekisteristämme.

Kaikin puolin turvallista matkaa toivotellen,

Tia Astor

----

Tietosuojapolitiikkamme:

Asianmukainen tietoturva on meille kaikille tärkeää, niin yrityksille kuin yksityisille henkilöillekin. On tärkeää tietää ja ymmärtää mitä henkilökohtaisia tietoja kerätään, minne niitä toimitetaan, miten niitä säilytetään ja käytetään.

Matkatoimistona keräämme tietoa asiakkaistamme ja matkustajistamme ja lähetämme sitä edelleen yhteistyökumppaneillemme matkajärjestelyiden tekemiseksi. Periaatteenamme on kerätä ja tallentaa vain positiivisen asiakas- ja matkakokemuksen edellyttämät tiedot, ja luovutamme niitä vain matkajärjestelyiden onnistumisen kannalta olennaisilta osin eteenpäin. Toimimme vain luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa ja edellytämme heiltä vastaavaa vastuullisuutta tietojen käsittelyssä.

Mikäli teillä asiakkaanamme on mitään kysymyksiä tietoturvaamme tai teistä tallennettuihin tietoihin liittyen, vastaamme niihin mielellämme. Varmistaaksemme kysyjän henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista kysymme tarvittaessa muitakin yksilöintitietoja kuin nimen ja kirjallisesti luovutamme tiedot vain henkilökohtaisesti tai varmennettuun sähköiseen osoitteeseen.

Asiakasrekisterimme tietosuojailmoituksen voit avata tästä

Tietosuojaperiaatteiden päivittäminen:

Astor Matkapalvelun tietosuojaperiaatteet ovat 25.05.2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset. Seuraamme lain toimeenpanoon liittyvää ohjeistusta, jota tietosuojavaltuutettukin vielä päivittää. Valvomme tietoturvaamme, päivitämme periaatteitamme ja ohjeistamme yhteistyökumppaneita tarpeen mukaan.

Tietosuojaa valvova viranomainen:

Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, joka ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä siitä määräävien lakien mukaisesti. Tietosuojavaltuutettu käyttää päätösvaltaa tarkastusoikeuden toteuttamista ja tiedon korjaamista koskevissa asioissa sekä antaa ratkaisuja rekisterinpidon lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta. Lisätietoja Tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/